1. هتل ابراج الشرق کربلا
 2. هتل ضیوف الرحیم کربلا
 3. هتل الزیاره کربلا
 4. هتل جواهر کربلا
 5. هتل قصرالورود کربلا
 6. هتل الریان کربلا
 7. هتل برج الریاحین
 8. هتل الماس شرق کربلا
 9. هتل رضوان کربلا
 10. هتل جنه الکوثر کربلا
 11. هتل النهرین نجف
 12. هتل جنه الزهرا نجف
 13. هتل الیعسوب نجف
 14. هتل زمزم نجف
 15. هتل قصر الفهد نجف
 16. هتل الرقیم نجف
 17. هتل سفینه الحسین نجف
 18. هتل الاعراف نجف
 19. هتل ام القری نجف
 20. هتل الدله نجف
 21. هتل دره المخیم کربلا
 22. هتل نجار کربلا
 23. هتل طوی نجف
 24. تور کربلا هوایی و زمینی از بیرجند
 25. تور کربلا هوایی و زمینی از گلستان
 26. تور کربلا هوایی و زمینی از قزوین
 27. هتل الازهران کاظمین
 28. هتل قصر الکاظمیه کاظمین
 29. هتل جنه الباقر (قرطاج) کاظمین
 30. هتل خفاجی کاظمین
 31. هتل سراج المنیر کاظمین
 32. هتل فدک الزهرا کاظمین
 33. تور کربلا نوروز ۱۴۰۲
 34. هتل برج الاماره کربلا
 35. هتل نورالقمر کربلا
 36. هتل جنه الهدی کربلا
 37. هتل الدولی کربلا
 38. هتل لارسا کربلا
 39. هتل المیالی کربلا
 40. هتل ایلاف الحدیث کربلا
 41. هتل شرق الاوسط کربلا
 42. هتل شمس کربلا
 43. هتل لولوه البحر کربلا
 44. هتل جابر کربلا
 45. هتل مضیف الحسن نجف
 46. هتل کراون پلاس نجف
 47. هتل نسیم الفرات نجف
 48. هتل مدینه العطاء نجف
 49. هتل السامی نجف
 50. هتل کوثر نجف
 51. هتل قصر العرب نجف
 52. هتل مباهله نجف
 53. هتل قصرالملوک نجف
 54. هتل الماس نجف
 55. تور کربلا هوایی و زمینی از کاشان
 56. تور کربلا هوایی و زمینی از اراک
 57. تور کربلا هوایی و زمینی از آمل
 58. تور کربلا هوایی و زمینی از یاسوج
 59. تور کربلا هوایی و زمینی از رشت
 60. تور کربلا هوایی و زمینی از زنجان
 61. تور کربلا هوایی و زمینی از یزد
 62. تور کربلا هوایی و زمینی از سمنان
 63. تور کربلا هوایی و زمینی از کرج
 64. تور کربلا هوایی و زمینی از اردبیل
 65. تور کربلا هوایی و زمینی از ارومیه
 66. تور سوریه هوایی
 67. هتل نورالقمر
 68. هتل الدولی
 69. هتل جنه الهدی
 70. هتل برج الاماره
 71. تور کربلا هوایی و زمینی از اهواز
 72. تور کربلا هوایی و زمینی از کرمانشاه
 73. تور کربلا هوایی و زمینی از همدان
 74. تور کربلا هوایی و زمینی از اصفهان
 75. تور کربلا هوایی و زمینی از شیراز
 76. تور کربلا از تهران
 77. تور کربلا هوایی و زمینی
 78. تور کربلا هوایی و زمینی از تبریز
 79. تور کربلا هوایی و زمینی از قم
 80. تور کربلا هوایی و زمینی از مشهد
 81. هتل جواهر کربلا

مشاوره و رزرو تور

۰۲۱-۴۳۰۰۰۱۰۹

همه روزه پاسخگوی شما هستیم

تور کربلا از کرج

تورهای کربلا از مبدا کرج می باشد.
تمامی گروه های تحت نظر سازمان حج و زیارت اجرا می گردد و شامل تمامی خدمات بلیط رفت و برگشت / هتل / وعده غذایی / زیارت های دوره ای /بیمه مسافرتی و مدیر و مداح می باشد.

تور کربلا از کرج زمینی

هر نفر
۵/۵۴۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس VIP
برگشت:اتوبوس VIP
هتل ها:

نجف: طوی/ کربلا :رضوان

هر نفر
۶/۶۳۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱ شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت: اتوبوس
هتل ها:

نجف: الاعیان/ کربلا :سلطان

هر نفر
۶/۶۳۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: الاعیان/ کربلا :سلطان

تور کربلا از کرج هوایی

هر نفر
۱۲/۸۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷ شب ( ۳شب کربلا،۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: نسیم الفرات/ کربلا :الریان/ کاظمین:فدک الزهرا

هر نفر
۱۲/۹۳۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :الریان/ کاظمین:جمیره

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۱۲/۹۳۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: نسیم الفرات/ کربلا :ابراج/ کاظمین:فدک الزهرا

هر نفر
۱۲/۹۳۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج/ کاظمین:فدک الزهرا

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۳/۱۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج/ کاظمین:فدک الزهرا

تور کربلا 7 شب

هر نفر
۱۳/۱۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۷ شب (۳شب نجف،۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: نسیم الفرات/ کربلا :ابراج/ کاظمین:جمیره

هر نفر
۱۳/۳۰۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: قصر العرب/ کربلا :المیالی/ کاظمین:سراج المنیر

هر نفر
۱۳/۳۰۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: قصر العرب/ کربلا :المیالی/ کاظمین:سراج المنیر

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل المیالی کربلا

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۴/۶۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷ شب (۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب نجف)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کوثر/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:سراج المنیر

hotel-towa-2beds

هر نفر
۱۴/۶۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷ شب (۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب نجف)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کوثر/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:سراج المنیر

هتل جواهر کربلا

خدمات تور

 • بیمه مسافرتی
 • اقامت در هتل های درجه الف و ب
 • مدیر کاروان و مداح
 • زیارت دوره

مدارک لازم

 • داشتن گذرنامه حداقل با ۶ ماه اعتبار
 • همراه داشتن کارت ۲ دز واکسن الزامی می باشد.

اطلاعات تکمیلی

 • همراه داشتن کارت واکسن کرونا در حین سفر الزامی می باشد.
 • برای اطلاع از هزینه کودک زیر ۲ سال تماس بگیرید

تور کربلا از کرج

مردم استان البرز می توانند از طریق کاروان های زمینی کربلا و هم کاروان های هوایی کربلا از طریق سایت زیارت به کربلا سفر کنند.
کاروان های زمینی و هوایی از استان البرز در شهرهای کرج، ماهدشت ، محمد شهر، فردیس اجرا می گردد.

تور کربلا از کرج، از طریق چه مرزهایی انجام می گیرد؟

تور کربلا از کرج زمینی، از طریق مرز مهران امکان پذیر است.

از طریق اتوبوس که جزو خدمات تور است به سمت مهران حرکت می کنید .

آیا تور کربلا از کرج هوایی امکان پذیر است؟

تور کربلا از کرج هوایی از طریق فرودگاه پیام کرج به نجف است.

قیمت تور کربلا از کرج زمینی به چه صورت است؟

شروع قیمت تور کربلا از کرج زمینی با اتوبوس ویژه ، از ۵/۵۴۸/۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تور کربلا از کرج هوایی به چه صورت است؟

شروع قیمت تور کربلا از کرج هوایی ، از ۱۲/۸۴۹/۰۰۰ تومان می باشد.

هزینه تور کربلا از کرج برای کودکان و خردسالان به چه صورت است؟

قیمت تور کربلا از کرج هم برای کودکان و هم بزرگسالان، به موقعیت و شرایط تور مربوط است؛ .

قیمت تور کربلا از کرج زمینی برای کودکان زیر ۲ سال : فقط شامل هزینه بیمه می باشد.

قیمت تور کربلا از کرج هوایی برای کودکان زیر ۲ سال : تنها ۱۰ درصد نرخی است که برای بزرگسالان می پردازید.

قیمت تور کربلا از کرج هوایی و زمینی برای خردسالان ۲ تا ۱۲ سال:  فقط ۸۰ درصد نرخی است که برای بزرگسالان می پردازید.

اگر تور کربلا از کرج را رزرو کنیم، در چه شهرهایی اقامت داریم؟

تورهای کربلا از کرج، به صورت ۷ شب، ۶ شب می باشد.

در حال حاضر، تور های کربلا از کرج به صورت ۷ شب و ۸ روز برگزار می شوند؛شما در این چند روز، ۳ شب را در کربلا، ۳ شب را در نجف، ۱ شب در کاظمین اقامت دارید  و به صورت عبوری به زیارت سامرا می پردازید.

همچنین زیارت های (مختار ثقفی، مسجد سهله، مسجد کوفه، طفلان مسلم ) به صورت زیارت دوره می باشد.

هتل های نجف، هتل های کاظمین و هتل های کربلا کدام هستند؟

سامانه زیارت همواره بهترین هتل ها و با کیفیت ترین هتل هایی که زیر نظر سازمان حج و زیارت است را ارائه می دهد.

بهترین هتل های کربلا برای تور کربلا از کرج:

هتل ضیوف الرحیم کربلا

هتل سلطان کربلا

هتل سیدالعرب کربلا

بهترین هتل های نجف برای تور کربلا از کرج:

هتل مدینه العطاء نجف

هتل برکات الحورا نجف

هتل الاعیان نجف

بهترین هتل های کاظمین برای تور کربلا  از کرج:

هتل قصر ازهران کاظمین

هتل قصر الکاظمیه کاظمین

رزرو تور ارزان کربلا از کرج، با سامانه رسم زیارت

مردمان استان البرز که قصد سفر به کربلا را دارید، می توانید با سامانه رسم زیارت تماس بگیرید، تا ارزان ترین تورهای کربلا از کرج را با شرایط درخواستی خودتان، به شما عزیزان ارائه دهد.

0 دیدگاه ها

دیدگاه خود را وارد کنید