1. هتل ابراج الشرق کربلا
 2. هتل ضیوف الرحیم کربلا
 3. هتل الزیاره کربلا
 4. هتل جواهر کربلا
 5. هتل قصرالورود کربلا
 6. هتل الریان کربلا
 7. هتل برج الریاحین
 8. هتل الماس شرق کربلا
 9. هتل رضوان کربلا
 10. هتل جنه الکوثر کربلا
 11. هتل النهرین نجف
 12. هتل جنه الزهرا نجف
 13. هتل الیعسوب نجف
 14. هتل زمزم نجف
 15. هتل قصر الفهد نجف
 16. هتل الرقیم نجف
 17. هتل سفینه الحسین نجف
 18. هتل الاعراف نجف
 19. هتل ام القری نجف
 20. هتل الدله نجف
 21. هتل دره المخیم کربلا
 22. هتل نجار کربلا
 23. هتل طوی نجف
 24. تور کربلا هوایی و زمینی از بیرجند
 25. تور کربلا هوایی و زمینی از گلستان
 26. تور کربلا هوایی و زمینی از قزوین
 27. هتل الازهران کاظمین
 28. هتل قصر الکاظمیه کاظمین
 29. هتل جنه الباقر (قرطاج) کاظمین
 30. هتل خفاجی کاظمین
 31. هتل سراج المنیر کاظمین
 32. هتل فدک الزهرا کاظمین
 33. تور کربلا نوروز ۱۴۰۲
 34. هتل برج الاماره کربلا
 35. هتل نورالقمر کربلا
 36. هتل جنه الهدی کربلا
 37. هتل الدولی کربلا
 38. هتل لارسا کربلا
 39. هتل المیالی کربلا
 40. هتل ایلاف الحدیث کربلا
 41. هتل شرق الاوسط کربلا
 42. هتل شمس کربلا
 43. هتل لولوه البحر کربلا
 44. هتل جابر کربلا
 45. هتل مضیف الحسن نجف
 46. هتل کراون پلاس نجف
 47. هتل نسیم الفرات نجف
 48. هتل مدینه العطاء نجف
 49. هتل السامی نجف
 50. هتل کوثر نجف
 51. هتل قصر العرب نجف
 52. هتل مباهله نجف
 53. هتل قصرالملوک نجف
 54. هتل الماس نجف
 55. تور کربلا هوایی و زمینی از کاشان
 56. تور کربلا هوایی و زمینی از اراک
 57. تور کربلا هوایی و زمینی از آمل
 58. تور کربلا هوایی و زمینی از یاسوج
 59. تور کربلا هوایی و زمینی از رشت
 60. تور کربلا هوایی و زمینی از زنجان
 61. تور کربلا هوایی و زمینی از یزد
 62. تور کربلا هوایی و زمینی از سمنان
 63. تور کربلا هوایی و زمینی از کرج
 64. تور کربلا هوایی و زمینی از اردبیل
 65. تور کربلا هوایی و زمینی از ارومیه
 66. تور سوریه هوایی
 67. هتل نورالقمر
 68. هتل الدولی
 69. هتل جنه الهدی
 70. هتل برج الاماره
 71. تور کربلا هوایی و زمینی از اهواز
 72. تور کربلا هوایی و زمینی از کرمانشاه
 73. تور کربلا هوایی و زمینی از همدان
 74. تور کربلا هوایی و زمینی از اصفهان
 75. تور کربلا هوایی و زمینی از شیراز
 76. تور کربلا از تهران
 77. تور کربلا هوایی و زمینی
 78. تور کربلا هوایی و زمینی از تبریز
 79. تور کربلا هوایی و زمینی از قم
 80. تور کربلا هوایی و زمینی از مشهد
 81. هتل جواهر کربلا

مشاوره و رزرو تور

۰۲۱-۴۳۰۰۰۱۰۹

همه روزه پاسخگوی شما هستیم

تور کربلا از تهران

تور های کربلا از مبدا تهران می باشد .
تمامی گروه های تحت نظر سازمان حج و زیارت اجرا می گردد و شامل تمامی خدمات بلیط رفت و برگشت / هتل / وعده غذایی / زیارت های دوره ای /بیمه مسافرتی و مدیر و مداح می باشد

تور کربلا از تهران زمینی

هر نفر
۵/۶۵۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه (س)
شب جمعه کربلا
۶شب ( ۳شب نجف،۳شب کربلا،کاظمین / سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: الاخضر/ کربلا :دره العباس

هر نفر
۴/۹۹۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پیشنهاد ویژه
۶شب ( ۳شب نجف،۳شب کربلا،کاظمین / سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: الاخضر/ کربلا :دره العباس

هر نفر
۶/۲۰۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
پیشنهاد ویژه
شب جمعه کربلا
۷شب ( ۳شب نجف،۱شب کاظمین / سامرا عبوری ،۳شب کربلا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: ذوالفقار/ کربلا :زیاره/ کاظمین:انوار الکاظمیه

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۵/۴۹۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
شب جمعه کربلا
۷شب ( ۲شب نجف ،۴شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: دله/ کربلا :نورالعقیله/ کاظمین:سمادجله

هر نفر
۵/۴۹۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
شب جمعه کربلا
۷شب ( ۲شب نجف ،۴شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: دله/ کربلا :نورالعقیله/ کاظمین:سمادجله

هر نفر
۵/۶۵۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۶شب ( ۳شب نجف،۳شب کربلا،کاظمین / سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: الاخضر/ کربلا :دره العباس

hotel-towa-2beds

هر نفر
۵/۶۵۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
۶شب ( ۳شب نجف،۳شب کربلا،کاظمین / سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: الاخضر/ کربلا :دره العباس

هر نفر
۵/۹۷۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۶شب ( ۳شب نجف،۳شب کربلا،کاظمین / سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوسVIP
برگشت:اتوبوسVIP
هتل ها:

نجف: الاخضر/ کربلا :دره العباس

هتل جابر کربلا

هر نفر
۵/۹۷۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیت الزائر/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:جمیره

تور کربلا سایت زیارت

هر نفر
۵/۹۷۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: نسیم الفرات/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:جمیره

هر نفر
۵/۹۷۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
شب جمعه کربلا
۷شب ( ۳شب نجف ،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری ،۳شب کربلا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:جمیره

هر نفر
۵/۹۷۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷شب ( ۳شب نجف ،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری ،۳شب کربلا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:جمیره

هر نفر
۶/۰۶۲/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا، کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیت الزائر/ کربلا :الریان

هر نفر
۶/۵۴۶/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیان/ کربلا :صفار

هر نفر
۶/۵۴۶/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیان/ کربلا :صفار

هر نفر
۶/۵۴۶/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیان/ کربلا :صفار

هر نفر
۶/۵۴۶/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیان/ کربلا :صفار

هر نفر
۶/۵۴۶/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷شب ( ۳شب نجف ،۳شب کربلا،۱شب کاظمین/ سامرا عبوری )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: بیان/ کربلا :صفار

هر نفر
۶/۶۴۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۷شب ( ۳شب نجف، ۳شب کربلا، ۱شب کاظمین و سامرا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: ام القری/ کربلا :جواهر

تور کربلا 7 شب

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

تور کربلا سایت زیارت

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل جابر کربلا

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

تور کربلا 7 شب

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۷/۲۲۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۷شب ( ۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا، ۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت : اتوبوس
برگشت:اتوبوس
هتل ها:

نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

تور کربلا از تهران هوایی

هر نفر
۱۲/۸۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷ شب ( ۳شب کربلا،۳شب نجف، ۱شب کاظمین و سامرا)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: نسیم الفرات/ کربلا :الریان/ کاظمین:فدک الزهرا

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۲/۹۳۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :الریان/ کاظمین:جمیره

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۱۲/۹۳۷/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج/ کاظمین:فدک الزهرا

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۳/۱۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: اسطوره/ کربلا :ابراج/ کاظمین:فدک الزهرا

تور کربلا 7 شب

هر نفر
۱۳/۱۴۰/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۷ شب (۳شب نجف،۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: نسیم الفرات/ کربلا :ابراج/ کاظمین:جمیره

هر نفر
۱۳/۳۰۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: قصر العرب/ کربلا :المیالی/ کاظمین:سراج المنیر

هر نفر
۱۳/۳۰۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: قصر العرب/ کربلا :المیالی/ کاظمین:سراج المنیر

هر نفر
۱۳/۳۰۸/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: قصر العرب/ کربلا :المیالی/ کاظمین:سراج المنیر

هتل الکوثر نجف

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۱۳/۷۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷ شب (۳شب نجف،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب کربلا )
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کراون پلاس/ کربلا :کربلا الدولی/ کاظمین:کمیل

هر نفر
۱۴/۶۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷ شب (۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب نجف)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کوثر/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:سراج المنیر

hotel-towa-2beds

هر نفر
۱۴/۶۳۴/۰۰۰
تومان
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷ شب (۳شب کربلا،۱شب کاظمین و سامرا ،۳شب نجف)
بیمه / مداح و مدیر کاروان /زیارت دوره
رفت :هوایی
برگشت:هوایی
هتل ها:
نجف: کوثر/ کربلا :ابراج کربلا/ کاظمین:سراج المنیر

هتل جواهر کربلا

خدمات تور

 • بیمه مسافرتی
 • اقامت در هتل های درجه الف و ب
 • مدیر کاروان و مداح
 • زیارت دوره

مدارک لازم

 • داشتن گذرنامه حداقل با ۶ ماه اعتبار

اطلاعات تکمیلی

 • برای اطلاع از هزینه کودک زیر ۲ سال تماس بگیرید

تور کربلا از تهران

تهران پایتخت کشور ایران است؛ به همین دلیل اکثر سفرهای تور کربلا، از مبدا تهران انجام می پذیرد.

همچنین بعضی مردم شهرها و استان های دیگر نیز، برای سفر به کربلا، تور هوایی کربلا از تهران و یا تور زمینی کربلا از تهران را انتخاب می نمایند؛ و یک روز قبل از زمان شروع تور، به تهران سفر می کنند.

در ادامه این صفحه، به خدمات و شرایط تورهای کربلا از تهران می پردازیم. برای رسیدن به پاسخ سوال های خود در این باره، با سایت زیارت رسم سفر همراه باشید.

تور کربلا زمینی از تهران، از چه مرز هایی امکان پذیر است؟

تور های زمینی کربلا از تهران، فقط از طریق مرز مهران انجام می پذیرند؛ زیرا که سفر زمینی به کربلا توسط این مرز، راحت تر و سریع تر می باشد.

اگر تور زمینی کربلا از تهران را انتخاب نمایید، مدیر کاروان موظف است که مسافران را در ترمینال غرب تهران گرد هم آورد تا از سوار اتوبوس شده و به سمت مرز مهران حرکت کنند.

رزرو تورکربلا هوایی از تهران، قابل اجرا است؟

بله. تهران فرودگاه های بین المللی مهرآباد و فرودگاه امام خمینی را دارا است، که از طریق این دو فرودگاه به نجف و سپس به کربلا سفر کنند.

تور کربلا از تهران به چه صورت و چند روزه است؟

جواب این سوال به موقعیت و سلیقه شما بستگی دارد که می خواهید چند روز در عراق باشید.؛ اما در حال حاضر، همه تور های کربلا از تهران به صورت ۷ شب و ۸ روزه برگزار می شوند که هم به صورت دو سر هوایی، هم یک سر هوایی و  یک سر زمینی ، هم به صورت  دو سر زمینی موجود می باشند.

قیمت تور زمینی کربلا از تهران

شروع قیمت تورهای زمینی کربلا از تهران در سایت رسم زیارت از: ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان و گران ترین آن ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان است.

قیمت تور هوایی کربلا از تهران

تورهای هوایی کربلا از تهران در سایت رسم زیارت، شروع قیمتی از، ۱۲/۷۶۵/۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تور کربلا از تهران برای کودکان و خردسالان

قیمت تور های کربلا از تهران برای کودکان و خردسالان ۲ تا ۱۲ سال به این صورت می باشد که:

هزینه تور هوایی کربلا از تهران و تور زمینی کربلا از تهران برای ۲ تا ۱۲ سال: هم قیمت تور هوایی و هم قیمت تور زمینی در این بازه سنی، ۸۰ درصد تورهای عادی بزرگسالان را شامل می شود.

قیمت تور کربلا زمینی از تهران برای کودکان زیر دوسال: شما برای این کودکان عزیز در تور زمینی، تنها هزینه بیمه را پرداخت می نمایید.

قیمت تور کربلا هوایی از تهران برای کودکان زیر دوسال: قیمت تور هوایی کودکان زیر ۲ سال، حدودا ۱۰ درصد قیمت تور هوایی بزرگسالان می باشد.

قابل ذکر است که با وجود قیمت های کمتر برای کودکان ۲ تا ۱۲ سال و زیر ۲ سال در تور کربلا، خدمات تور آنها به صورت برابر و همسان با خدمات تور بزرگسالان تقدیم و ارائه می گردد.

با رزرو تور هوایی و زمینی کربلا از تهران، در چه مکان های اقامت می کنیم؟

با توجه به اینکه در حال حاضر، تو های کربلا از تهران ۷ شب و ۸ روزه هستند، می توانیم بگوییم که شما عزیزانی که قصد سفر به کربلا از مبدا تهران را دارید، نخست ۳ شب در نجف اقامت دارید، ۳ شب کربلا، ۱ شب کاظمین و به صورت عبوری در سامرا اقامت خواهید داشت؛ همچنین تور های سایت زیارت رسم سفر، روز آخر سفر برای مسافران تور کربلا را صرف بازدید و زیارت دوره ( مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد حنانه، آرامگاه مسلم بن عقیل، آرامگاه مختار ثقفی، آرامگاه طفلان مسلم، خیمه گاه، آرامگاه هانی بن عروه، رود فرات و ..) و به انتخاب مسافران است.

هتل های کربلا، هتل های کاظمین و هتل های نجف تور کربلا از تهران:

بهترین هتل های کاظمین عبارت اند از: هتل قصر الکاظمیه کاظمین، هتل سراج المنیر کاظمین، هتل خفاجی کاظمین و هتل فدک الزهرا کاظمین.

بهترین هتل های نجف عبارت اند از : هتل السامی نجف، هتل مضیف الحسن نجف، هتل طوی نجف، هتل قصر العرب نجف، هتل نسیم الفرات نجف، هتل قصر الملوک نجف، هتل الماس نجف و هتل مدینه العطاء نجف.

بهترین هتل های کربلا عبارت اند از: هتل جابر کربلا، هتل برج الریاحین کربلا، هتل صفار کربلا، هتل لولوه البحر کربلا، هتل جبل المروه کربلا، هتل جواهر کربلا، هتل الریان کربلا، هتل نهر الجنه کربلا و هتل ضیوف الاسدی کربلا.

رزرو تور کربلا از تهران، با سایت رسم زیارت 

اگر قصد سفر به کربلا از مبدا تهران را دارید، چه تور هوایی کربلا از تهران و چه تور زمینی کربلا از تهران، با  سامانه زیارت رسم سفر تماس بگیرید تا با مشاوره کارشناسان سفر بهترین و ارزان ترین تور کربلا از تهران را به شما زائران عزیز ارائه دهند.

9 دیدگاه ها

زهره ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ at ۵:۰۶ ق٫ظ

سلام ببخشیدتور کربلا حدود ده تومن تو دو ماه اینده ندارین؟

  admin ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ at ۷:۳۲ ق٫ظ

  سلام
  بله ، شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان ما، تاریخ مورد نظر تور خود را چک کنید.

حسيني ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۷:۴۲ ب٫ظ

سلام
ببخشید تور هوایی چارتر دارید باید چه موقع دنبالش بگردیم؟

  admin ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۶:۴۲ ق٫ظ

  سلام
  شما می توانید همه روزه با تماس باما از کارشناسان زیارت در رابطه با تورها مطلع شوید.

حسيني ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۷:۴۳ ب٫ظ

سلام
ببخشید تور هوایی چارتر دارید باید چه موقع دنبالش بگردیم؟ برای کربلا

ولی صالحی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۷:۵۲ ب٫ظ

باسلام، تور هوایی برای ۴ نفر در دهه سوم اردیبهشت دارید؟
شماره تماس: ۰۹۱۲۵۹۴۴۶۸۸ باتشکر. ارادتمند.صالحی

لطفی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۱۰:۲۶ ق٫ظ

سلام ، تور کربلا دو سر هوایی ، با تعداد روز کمتر هم دارید؟؟

آیا تعداد روز اقامت تغییر کند ، قیمت هم کمتر میشود ؟؟

ممنون میشم پاسخگو باشید🌱

  admin ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۵:۳۹ ق٫ظ

  سلام
  در حال حاضر تورهای کربلا هوایی به صورت 7شب و 8 روز است .

فرهاد ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۷:۵۶ ب٫ظ

سلام وقت بخیر. برای ۸ خرداد ماه ، تور هوایی دارید .

دیدگاه خود را وارد کنید